Civilizacija ili ne, pitanje je sad

Piše: Sanjin Salahović Datum: 24.06.2020. u 19:00 Kategorija: Kritika političkog uma Jevrejsko-kršćanska, kako se civilizacija Zapada naziva, ostvarila je najviše standarde materijalnih i ljudskih prava i slobode u historiji čovječanstva. Kada su, nakon pada ugovora iz Osla, 1993. godine, na vlast u Izraelu došli cionisti istočnoevropskog porijekla, koji su sa sobom su donijeli i stoljetne…