konzervativizmom konzervativizam Yoram Hazony

Konzervativizmom protiv konzervativizma (I)

Piše: Dženan Smajić Datum: 25.03.2020. u 21:29 Kategorija: Kritika političkog uma Yoram Hazony, izraelski je filozof, tumač Biblije i politolog. Predsjednik je Fondacije Edmund Burke.Foto: Daily Caller U jeku potpune koncentracije na krizu izazvanu COVID-19 virusom s pomnom usmjerenošću ka Italiji naumpao mi je jedan događaj koji se održao početkom mjeseca februara u Rimu. Riječ…