kultura velika Srbija

Dobrodošlica pojmu „kultura“

Piše: Sanjin Salahović Datum: 12.10.2020. u 16:55 Kategorija: Kritika političkog uma U svom članku u Aljazeera Balkans pod naslovom: „Gdje je srpska kultura, tu su srpske zemlje: Otkud toliko Mađara u Vojvodini?“, Tomislav Marković piše: Multikulturalnost, bogatstvo različitosti, prožimanje kultura i tradicija, višejezičnost, ogledanje u drugom i drugačijem – to je sve previše kompleksno za…