”Za nas je Bosna centar i cilj, naš ideal i naša nada.” (Adil-beg Zulfikarpašić)

Piše: Azur Delić Datum: 01.04.2020. u 23:49 Kategorija: Kameni spavači Adil-beg Zulfikarpašić je izuzetna historijska ličnost koju je u misaonom smislu oblikovala ideja liberalizma, uz nemjerljiv uticaj islamsko-orijentalnog nasljeđa. Zalaganje za bošnjaštvo i liberalnu demokratiju obilježile su njegovo društveno-političko djelovanje. Zulfikarpašićev rad u inostranstvu trasirao je put nacionalnoj afirmaciji Bošnjaka. „Niko nije u politički život…